REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

Użytkownikami kompleksu sportowego mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren kompleksu sportowego równoznaczne jest z przyjęciem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne, a obiekt jest ogólnodostępny. Pierwszeństwo korzystania z kompleksu sportowego mają: w okresach nauki szkolnej, … Czytaj dalej REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012”