Podziękowania

Już wkrótce rozpoczęcie nowej rundy, jednak zanim to nastąpi chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają działalność klubu, Wójt Gminy Czernichów, bo to Gmina jest naszym największym sponsorem, ale i również pozostałym sponsorom, każda dołożona cegiełka przyczynia się do rozwoju klubu Czytaj dalej…

FERIE AKTYWNIE – projekt grantowy finansowany ze środków publicznych Gminy Czernichów z projektu ” Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom”.

LKS Piast Wołowice od 6-02-2023 r. do 10-02-2023 r. realizuje zadanie publiczne o charakterze prozdrowotnym w formie sportowo – rekreacyjnej. Projekt finansowany jest ze środków Gmina Czernichów. Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zaproszenie dzieci do wspólnego szukania alternatyw dla Czytaj dalej…