FERIE AKTYWNIE – projekt grantowy finansowany ze środków publicznych Gminy Czernichów z projektu ” Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom”.

LKS Piast Wołowice od 6-02-2023 r. do 10-02-2023 r. realizuje zadanie publiczne o charakterze prozdrowotnym w formie sportowo – rekreacyjnej. Projekt finansowany jest ze środków Gmina Czernichów. Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zaproszenie dzieci do wspólnego szukania alternatyw dla Czytaj dalej…

Koszyk Czernichowski

Miesiąc grudzień to szczególny czas, kiedy przed Świętami Bożego Narodzenia pamiętamy o innych, potrzebujących dobrego słowa i życzliwości. Na LKS Piast Wołowice odbyły się warsztaty kreatywne, na których dzieci przygotowały kartki świąteczne do #koszykczernichowski Dzieci wykazały się ogromną wyobraźnią i Czytaj dalej…