Miło Nam poinformować, iż naszemu klubowi udało się zakwalifikować do rządowego programu KLUB edycja 2022, oraz pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10 000 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży, jak również zakup sprzętu sportowego w ramach sekcji piłki nożnej.

Program Klub skierowany jest do klubów sportowych jedno- jak i wielosekcyjnych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Celem Programu klub jest:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na:

https://rzadowyprogramklub.pl/

https://www.facebook.com/Piastwolowice/

Kategorie: Info

0 Komentarzy

Dodaj komentarz